Šola priprave na Zaključni račun 2021

Program

Potek predavanj

Predavateljica

Silva Koritnik Rakela
Platforma ZOOM

Spletni ogled

Platforma ZOOM

Šola priprave na Zaključni račun 2021

– računovodski in davčni vidik

Prva Šola priprave na Zaključni račun 2021 na slovenskem trgu!

Obetajo se nam spremembe na področju davčne zakonodaje. Tekom šole bo predavateljica izpostavila in obravnavala tudi vse morebitne spremembe zakonodaje, ki bodo v času izvedbe šole v pripravi oziroma že sprejete.

Sestavitev letnih računovodskih izkazov, ki so podlaga za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, predstavlja izziv za poslovodje in računovodje. Obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne namene in za davčne namene, ki narekujejo tudi način računovodskega evidentiranja dogodkov.

Da bi vam olajšali pripravo zaključnega računa, smo za vas, v sodelovanju s strokovnjakinjo in priznano predavateljico Silvo Koritnik Rakela, pripravili Šolo priprave na Zaključni račun 2021.

Glavni namen šole je, da vam zagotovi vso potrebno znanje in podporo, da boste lahko suvereno in s čim manj stresa pripravili zaključni račun.

Predavateljica vam bo na voljo za dodatna vprašanja tudi po zaključku šolanja.

RAZPISAN JE NOV JANUARSKI TERMIN!
NE ZAMUDITE!

Kaj lahko od Šole priprave na Zaključni račun 2021 pričakujete?

Način izvedbe:

preko spleta: 4 sklopi po 3 šolske ure

Šola priprave na Zaključni račun 2021 je razdeljena je na 4 spletna srečanja po 3 šolske ure.

Na prvih dveh srečanjih bomo predstavili računovodski vidik zaključnega računa. Najprej se bomo dotaknili posameznih kategorij v skladu s SRS in opozorili na rešitve v zbirki MSRP, kadar se te razlikujejo. Izbrali smo teme, ki se v praksi pogosto izkažejo za težavne.

Tretje in četrto srečanje je namenjeno davčnemu vidiku zaključnega računa. Najprej bomo predstavili zakonske podlage za sestavitev davčnega obračuna, nato se bomo skupaj in tudi vsak posamezno lotili vaj. V pomoč nam bodo delovni zvezki, ki jih spremljajo rešitve.

Komu je šola namenjena?

Šola priprave na Zaključni račun 2021 je namenjena vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev računovodskih izkazov in v okviru tega tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki boste ta obračun sestavljali prvič.

5 koristi za udeležence:

  • V kratkem času vam bodo predstavljeni poslovni dogodki in njihov vpliv na izkaze ter davčni obračun
  • Predstavili vam bomo pogoste davčne probleme v praksi pri izbranih postavkah
  • Znali boste izračunati odložene davke
  • Gradivo spremljajo vaje za sestavitev davčnega obračuna – do njih boste dostopali v e-učilnici vse do 31.3.2022
  • Vprašanja boste lahko postavljali tudi po zaključeni šoli

Termini: 1x tedensko (vsak torek) od novembra dalje:

– 1. SKLOP: torek, 16.11.2021 | 9:00 – 11:30
– 2. SKLOP: torek, 23.11.2021 | 9:00 – 11:30
– 3. SKLOP: torek, 30.11.2021 | 9:00 – 11:30
– 4. SKLOP: torek, 7.12.2021 | 9:00 – 11:30

zaključeno!

Na voljo so novi termini.

Termini: 2x tedensko (vsak torek in četrtek) od januarja 2022 dalje:

– 1. SKLOP: torek, 11.1.2022 | 9:00 – 11:30
– 2. SKLOP: četrtek, 13.1.2022 | 9:00 – 11:30
– 3. SKLOP: torek, 18.1.2022 | 9:00 – 11:30
– 4. SKLOP: četrtek, 20.1.2022 | 9:00 – 11:30

Imate dodatno vprašanje?

Pokličite nas na 014324 243 ali nam pišite.

prijava in nakup

Zaradi izjemnega interesa smo vam omogočili nakup posnetkov, gradiv in delovnih vaj za vse štiri sklope Šole priprave na zaključni račun.

Po ogledu posnetkov vam je na voljo tudi dodatna ura konzultacij s predavateljico.

organizator